'Plezier in je werk moet je zelf maken,
belangrijk is wel dat je daarvoor kansen krijgt'

24 september: Dag van de Thuiszorg | Gerda van Beersum, casemanager dementie

Werken in de thuiszorg vereist bijzondere kwaliteiten. Eén daarvan is het vermogen om samen met cliënten de beste oplossingen te vinden. Een gezamenlijke zoektocht, naar kansen die zelfstandig wonen en – functioneren zo optimaal mogelijk maakt. Eentje die leidt tot maatwerk achter de voordeur. Ook bij dementie.

Thuiszorg Groot Gelre (TGG) beschikt over een groep casemanagers dementie die in de regio zorgen dat cliënten thuis precies de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Zij bieden trajectbegeleiding bij vermoeden op dementie of de diagnose. Casemanagers geven informatie over het ziektebeeld, over mogelijkheden van zorg en begeleiding. Aan de patiënt zelf, maar ook aan zijn omgeving (partner, kinderen, broers, zussen en soms de buurman of buurvrouw). Ook blijft een casemanager in gesprek met alle andere betrokken hulpverleners.

Gerda van Beersum uit Oosterbeek is casemanager dementie. Zij koos na een lange en gevarieerde carrière in de gezondheidzorg uiteindelijk voor de route die het best bij haar past: werken in de thuiszorg. Waar het precies in zit? “Ik vind het vooral leuk om samen met mensen te onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Hoe zijzelf grip en invloed kunnen houden op hun leven, hoe ze vanuit eigen kracht regie behouden. Dat is het geloof ik: mensen in hun kracht zetten.”

“Ik vind het vooral leuk om samen met mensen te onderzoeken waar mogelijkheden liggen”

Gerda werkt inmiddels ruim drie jaar voor Thuiszorg Groot Gelre en is in Rheden en Arnhem actief. Binnen de complexe zorg is de rol van wijkverpleegkundige crucialer geworden. Gerda staat oudere, maar ook geregeld jongere cliënten en hun familieleden/mantelzorgers vanuit haar deskundigheid bij. Ze helpt hen om met passende ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig mee te blijven doen. Ze observeert, doet soms een voorzet en daagt uit om zelf na te denken over mogelijkheden. Gerda is de schakel tussen de cliënt -zelf heeft ze het liever over ‘de mens’-, de huisarts of specialist en overige zorgverleners. Ze kent de huidige afspraken en wetgeving binnen het complexe zorgveld, ofwel de bandbreedte waarbinnen financiering van verzorging, ondersteuning en verpleging plaatsvindt. Haar kennis en ervaring zorgen ervoor dat cliënten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Sinds kort is ze gespecialiseerd, ze volgde de opleiding tot casemanager dementie. De aanleiding deze post hbo-opleiding te volgen was tweeledig. “Ik hou van het werk dat ik doe, maar ik wil ook fit blijven. Dat doe ik door goed voor mezelf te zorgen, te zorgen voor sport, voldoende ontspanning en gezonde voeding. Maar dus ook door kritisch naar mijn werk te kijken, met oog op de toekomst. Casemanagement dementie is voor mij een nieuwe uitdaging, hier kan ik mee vooruit. Aan de andere kant is er het gegeven dat het aantal dementerenden sterk toeneemt.”

“Ik hou van het werk dat ik doe, maar ik wil ook fit blijven”

Ideale mogelijkheden voor ondersteuning in eigen omgeving, als het kan in combinatie met huishoudelijke zorg of individuele begeleiding. Dát is waar Gerda samen met de cliënt en zijn/haar netwerk naar zoekt. “Samen voor de maaltijd zorgen bijvoorbeeld, met wat hulp de dingen blijven doen die je deed. Wat ik wil voorkomen is dat niet alles – zelfs zonder er samen over te praten – uit handen wordt genomen. Aandacht verdienen ook de partner, kinderen en de andere mantelzorgers, juist omdat zij er vaak geen idee van hebben welke gevolgen dementie op gedrag kan hebben. Soms lijkt het of dementerenden zich met opzet tegendraads gedragen, de boel frustreren. De ziekte is complex en vereist een heel aparte tak van zorg, dat maakt het voor mij als casemanager dementie interessant.” Confronterend is het ook. Soms werkt Gerda met mensen die net zo oud of zelfs jonger zijn dan zij zelf is. “Of waarvan de kinderen als lange tijd intensieve zorg bieden terwijl ze jonger zijn dan mijn kinderen.”

“Wat ik wil voorkomen is dat niet alles – zelfs zonder er samen over te praten – uit handen wordt genomen”

Thuiszorg Groot Gelre is voor Gerda een goede werkgever, vanwege de kleinschaligheid van de organisatie, de korte lijnen intern. Er wordt snel geschakeld, vragen wachten nooit lang op antwoord. Dat levert binnen specialistische zorgtrajecten zoals voor als dementie voordeel op. Het feit dat TGG het initiatief neemt met inzet van meerdere casemanagers dementie binnen het werkgebied wijst op lef, vindt ze. “Plezier in je werk moet je zelf maken, belangrijk is wel dat je daarvoor kansen krijgt. Hier lukt dat heel goed.”

‘Plezier in je werk moet je zelf maken, belangrijk is wel dat je daarvoor kansen krijgt’
Cliënten geven ons een 8.0
DrieGasthuizenGroep kreeg 596 waarderingen. 92% beveelt ons aan. Geef uw waardering zodat we onze zorg nog beter kunnen maken. Bekijk waarderingen